Project

SOCIAL HOLISTIC RETROFIT

Projectduur:
19/9/2023-18-09/2026

Totaalbudget
€ 5.404.660,94
EFRO budge
€ 2.702.330,46Startschot

Vrijdag 24/11/2023 werd de aftrap gegeven van het Interreg Vlaanderen-Nederland project Social Holistic Retrofit.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, staat de sociale huisvesting voor een stevige uitdaging. Veel huurwoningen moeten grondig gerenoveerd en geïsoleerd worden om CO2-uitstoot te verminderen en energiekosten te verlagen. Dit verbetert wooncomfort, vermindert energiearmoede en bevordert het leefklimaat. Renovatie brengt sociale uitdagingen met zich mee.

Milieutechnisch gezien is het cruciaal om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en in te zetten op materiaal-efficiëntie, met circulair bouwen als focus. De economische aspecten zijn complex: grondige renovaties lijken duur, maar op lange termijn zijn ze efficiënter dan meerdere kleine renovaties. Sociaal gezien moeten bewoners overtuigd en betrokken worden bij veranderingen.

The Connection staat in voor het luik Nudging. Een nudge verwijst naar elk aspect van de keuzearchitectuur dat het gedrag van mensen kan veranderen op een voorspelbare manier. De techniek kan worden gezien als het geven van een 'duwtje' (Eng. Nudge) in de rug in de 'goede' richting. De goede richting is bij renovatie een complex optimum omdat verschillende factoren een rol spelen. In grote lijnen: technologie in huizen vraagt om een afstemming in twee richtingen, in dit geval optimale aansturing van technologie in functie van bewoners zodat technologie bv. efficiënt kan werken zonder comfortverlies, en afstemming van het gedrag van bewoners op de nieuwe technologie zodat er geen onnodig energieverlies ontstaat.

Het vormt een opstap naar een data driven omgeving waarbij smart home applicaties in de toekomst de norm zullen zijn om een verbeterde en duurzame upgrade van installaties te kunnen waarborgen en bestendigen.

Partners in het project zijn: Flux50, Alwel, Wonen in Limburg, Universiteit Antwerpen, Stichting Fontys en  LisaVerhaeghe Consultancy B.V. 

© Copyright 2014-2024 | The Connection - All Rights Reserved